Menu

برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دستگاه ها

معرفی معاونت

این معاونت با الهام از پیام مقام‌معظم‌رهبری به سیزدهمین اجلاس سراسری نماز در ساختار ستاد ایجاد شد و مأموریت اصلی آن، برنامه‌ریزی برای استفاده موثر از دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی در جهت توسعه فرهنگ نماز است.

حوزه های معاونت برنامه ریزی،نظارت و ارزیابی

 • حوزه برنامه‌ریزی   برنامه‌ریزی برای دستگاه‌های اجرایی در كمیته راهبردی انجام می‌شود. بدین ترتیب كه پس از شناسایی خلاء ها وفاصله ها بین وضع موجود و وضع مطلوب(چشم انداز) وتحلیل آنها، راهبردهای موثر تعیین و متناسب با مأموریت ذاتی دستگاه‌ها از آنان خواسته می‌شود نسبت به تدوین و اجرای برنامه‌های مفید و موثر اقدام نمایند.رویكرد اصلی ستاد، تأثیرگذاری در حوزه راهبردی و نهادینه شدن امر نماز در مأموریت دستگاه‌های فرهنگی آموزشی است.
 • حوزه نظارت   افرادی به عنوان ناظر با مراجعه به دستگاه‌های اجرایی در مركز و استان‌ها، مطابق شیوه نامه‌ای مستقل، از میزان پیشرفت برنامه‌ها اطلاع یافته وگزارشی از آن برای آگاهی هیات داوری، تنظیم و ارائه می‌شود.
 • حوزه ارزیابی   بر اساس برنامه‌های اعلام شده از سوی دستگاه‌ها و نیز گزارش نظارتی ستاد، عملكرد دستگاه‌ها بطور جداگانه در سطح مركز و استان‌ها در چارچوب یك نظام ارزیابی در هیأت‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضمن اعلام نتایج ارزیابی در اجلاس سراسری نماز، بازخورد نتایج نیز به منظور بهبود عملكرد به دستگاه‌ها ارائه می گردد.گفتنی است رویكرد ستاد در این بخش، توجه به نتایج و دستاوردهای حاصل از اجرای برنامه‌های مرتبط با نماز است.

موارد نظارتی

برخي فعاليت‌هاي دستگاه‌ها

 • احداث، ‌تعمير و تجهيز نمازخانه‌ها و متناسب با تعداد كاركنان و مراجعه‌‌كنندگان.
 • تمهيدات براي اقامه‌ي نمازجماعت در محل دستگاه.
 • اجراي برنامه‌هاي متنوع فرهنگي،‌ آموزشي براي ارتقاء‌ دانش و بينش كاركنان.
 • بازنگري متون كتب درسي و درج احكام،‌ فلسفه و معارف نماز.
 • طراحي و اجراي برنامه آموزش عملي نماز براي نوجوانان مكلف.
 • طراحي و اجراي جشنواره‌ها،‌ مسابقات و نمايشگاههاي فرهنگي.
 • اجراي طرح مرجع‌شناسي و آشنايي با مراجع تقليد براي نوجوانان.
 • توليد و پخش برنامه‌هاي آموزشي ‌احكام و معارف نماز در رسانه ملي.
 • توجه به موضوع نماز در برنامه‌هاي پر بيننده شبكه‌هاي سيما.
 • احداث، تعمير و تجهيز نمازخانه هاي بين راهي كشور.
 • تنظيم برنامه حركت قطارها، ‌اتوبوس‌ها و هواپيماها با اوقات نماز.

سامانه نظارت و ارزیابی عملکرد [سجاده]

بازگشت به صفحه اصلی