مرورگر شما از پویانمایی پشتیبانی نمی کند لطفا مرورگر خود را به روز و یا از مرورگر مدرن مانند استفاده کنید مرورگر شما از پویانمایی پشتیبانی نمی کند لطفا مرورگر خود را به روز و یا از مرورگر مدرن مانند استفاده کنید مرورگر شما از پویانمایی پشتیبانی نمی کند لطفا مرورگر خود را به روز و یا از مرورگر مدرن مانند استفاده کنید مرورگر شما از پویانمایی پشتیبانی نمی کند لطفا مرورگر خود را به روز و یا از مرورگر مدرن مانند استفاده کنید شما می بایست یکی از مرورگرهای مدرن چون فایرفاکس و یا گوگل کروم را نصب نماییدستاد اقامه نماز
تلفکس 021-12345678

تدین

تشکیلات دانشجویی یاوران نماز
تدین
ویژه دانشجویان دانشگاههای کشور برای اقامه نماز در دانشگاهها

چهره به چهره

اعضاء طرح چهره به چهره
نیک
ویژه اعضاء طرح ملی چهره به چهره

شهرداری تهران

سرای محلات
شهرداری تهران
سازماندهی اعضای سرای محلات جهت اقامه نماز در محلات

 

امین

انجمن های مردمی یاوران نماز
امین
قالب تشکیلاتی و مردم نهاد یاوران نماز جهت اقامه نماز سراسری در کشور

مبین

مدریت برنامه های یاوران نماز
مبین
ویژه مدیران مدارس جهت اقامه سراسری نماز در مدارس کشور

نیک

نماز یاوران کوچک
نیک
ویژه مربیان مهدهای کودک جهت نهادینه سازی اقامه نماز از دوران کودکی
برگشت به صفحه قبل

ستادی

ستاد اقامه نماز
عضویت عمومی
ویژه کارکنان ستاد اقامه نماز مرکز، استان، شهرستان و مراکز تابعه

عضویت عمومی:اگر شما عضو هیچ یک از طرح ها نیستید طرح عضویت عمومی را انتخاب نمایید

عضویت عمومی

اعضاء و داوطلبین عضویت در یاوران نماز
عضویت عمومی
ویژه اعضاء و داوطلبین که در هیچ یک از طرح های ستاد اقامه نماز عضویت ندارند